AMA QUANG NGAI, Author at ANH NGỮ AMA - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Tác giả: AMA QUANG NGAI

VIDEO HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH CÙNG GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI THEO CHỦ ĐỀ

Với các video bài học được chia sẻ trong bài viết này, các con sẽ được học từ vựng tiếng Anh cùng giáo viên nước ngoài theo các chủ đề khác nhau. Các bài học này hoàn toàn miễn phí. Ba mẹ có thể cho con học ngay tại nhà qua điện thoại, máy tính…