Bảng vàng thành tích - Học viên tiếng Anh quốc tế - Anh ngữ AMA

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

Ghi nhận và vinh danh những gương mặt học viên AMA Quảng Ngãi có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế qua các năm.

NĂM 2020

KỲ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ CAMBRIDGE

*** Cấp độ STARTERS, MOVERS, FLYERS

Nguyễn Lê Mỹ Đức

+ Học viên lớp tiếng Anh thiếu nhi CS2C.04 chi nhánh 349 Phan Đình Phùng

+ Thời gian thi: 10/2020

+ Cấp độ bài thi: Starters

+ Điểm số tối đa 15/15 khiên

Phạm Nguyễn Anh Tuấn

+ Học viên lớp tiếng Anh thiếu nhi CS4A.03 chi nhánh 317 Hùng Vương

+ Thời gian thi: 10/2020

+ Cấp độ bài thi: Movers

+ Điểm số tối đa 15/15 khiên

Nguyễn Xuân Lê Bảo

+ Học viên lớp tiếng Anh thiếu nhi CS6C.02 chi nhánh 349 Phan Đình Phùng

+ Thời gian thi: 10/2020

+ Cấp độ bài thi: Flyers

+ Điểm số tối đa 15/15 khiên


*** Cấp độ KET, PET

Nguyễn Lê Mỹ Phúc

+ Học viên lớp tiếng Anh thiếu niên AS8B.01 chi nhánh 349 Phan Đình Phùng

+ Thời gian thi: 10/2020

+ Cấp độ bài thi: KET

+ Điểm số: 149/150

Đỗ Lê Chí Hùng

+ Học viên lớp tiếng Anh thiếu niên AS7A.03 chi nhánh 349 Phan Đình Phùng

+ Thời gian thi: 10/2020

+ Cấp độ bài thi: KET

+ Điểm số: 144/150

Võ Châu Hải Minh

+ Học viên lớp tiếng Anh thiếu niên AS10B.01 chi nhánh 349 Phan Đình Phùng

+ Thời gian thi: 10/2020

+ Cấp độ bài thi: PET

+ Điểm số: 161/170


Thông tin thêm về chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge

➢ Chứng chỉ Cambridge Young Learners English (YLE): chuỗi các bài thi tiếng Anh được thiết kế vui nhộn và sinh động; dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Có ba bài thi được thiết kế gồm các hoạt động nhằm tạo cơ sở cho học sinh nâng cao trình độ tiếng Anh: Starters; Movers; Flyers.

➢ Chứng chỉ KET (Key English Test – A2): chứng chỉ tiếng Anh dành cho thiếu niên và người lớn. Tại cấp độ này, người học có thể hiểu và giao tiếp trong những tình huống đơn giản thường ngày.

➢ Chứng chỉ PET (Preliminary English Test – B1): chứng chỉ tiếng Anh dành cho người ở trình độ Sơ Trung Cấp; tương đương với bằng B1 của Châu Âu. Người học ở trình độ này có thể viết thư, đọc báo, trao đổi những cuộc hội thoại cơ bản.


CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ IELTS

Nguyễn Việt Hoàng

+ Học viên lớp luyện thi IELTS mục tiêu 6.5 tại AMA Quảng Ngãi

+ Điểm số: 7.0

+ Điểm kiểm tra đầu vào: IELTS 5.0

Lê Trần Ngọc Trâm

+ Học viên lớp luyện thi IELTS tại AMA Quảng Ngãi

+ Điểm số: 6.5

+ Điểm kiểm tra đầu vào: IELTS 4.5

Nguyễn Thu Ngân

+ Học viên lớp luyện thi IELTS cam kết 6.0 tại AMA Quảng Ngãi

+ Điểm số: 7.5

+ Điểm kiểm tra đầu vào: IELTS 5.0

Trần Trung Chiến

+ Học viên lớp luyện thi IELTS mục tiêu 6.0 tại AMA Quảng Ngãi

+ Điểm số: 6.5

+ Điểm kiểm tra đầu vào:

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

+ Học viên lớp luyện thi IELTS tại AMA Quảng Ngãi

+ Điểm số: 6.0

+ Điểm kiểm tra đầu vào: IELTS 5.0