tiếng anh hè cho trẻ em Archives - ANH NGỮ AMA - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Thẻ: tiếng anh hè cho trẻ em

SUMMER FANTASY 2021 – HỌC STEAM CÙNG GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI KẾT HỢP HỌC TIẾNG ANH QUỐC TẾ

Giới thiệu về chương trình học tiếng Anh hè cho trẻ em năm 2021: học STEAM với giáo viên nước ngoài qua 8 buổi ngoại khóa kết hợp học tiếng Anh chuẩn quốc tế tại lớp.