NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/2/2019

Tổng hợp những điểm thay đổi trong cấu trúc đề thi TOEIC mới.