THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI CAMBRIDGE TẠI QUẢNG NGÃI VÀO THÁNG 7/2021

Thông tin chi tiết dành cho các thí sinh về kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge do AMA Quảng Ngãi tổ chức vào tháng 7/2021.