KÝ ỨC TUỔI THƠ: NGÀY HỘI TẾT CỔ TRUYỀN 2021 TẠI AMA QUẢNG NGÃI

Thông tin chi tiết về các hoạt động cũng như cách thức mua vé tham gia Ngày hội Tết 2021 với tên gọi “Ký Ức Tuổi Thơ” tại AMA Quảng Ngãi.