BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

Thành tích xuất sắc của các bạn học viên AMA Quảng Ngãi khi tham gia các kỳ thi tiếng Anh quốc tế qua các năm.